HET BESTUUR VAN IJSCLUB CENTRUM OOSTZAAN

Functie Naam
Voorzitter Martin Vonk
Secretaris Vacature
Penningmeester Isabelle Mans en Mariska Roos
Wedstrijdsecretaris Corinne Jong
Ledenadministratie Ruud Overhuijs en Simon de Joode
Jeugd coördinator Dennis van Vlaanderen en Jonas van Diepen
Sponsoring Klaas Buis
Vertrouwenspersonen Corinne Jong ( 0629521241) en Simon de Joode (0624598217)
Ereleden Dhr. H. Nugter, D. Buis, C. Koomen en C. Bruin.